22 august 2017 0 poznámky

Zrekonštruovaný zámok Vígľaš dnes slúži ako hotel, no stále je prístupný verejnosti aj s komentovanými prehliadkami. Jeho počiatky siahajú do stredoveku a v 16. storočí mal úlohu pri obrane stredoslovenských banských miest pred tureckými nájazdmi. Počas 2. svetovej vojny bol poškodený, z veľkej časti vyhorel a chátral niekoľko desaťročí. Jeho rekonštrukcia začala v roku 2007 a ukončená bola v roku 2013. Zámok je tiež oficiálnym sídlom Rádu mečov kruhu. Pod hradom pri hlavnej ceste je umiestnený historický vláčik z roku 1906. Je časťou súpravy úzkokoľajovej železničky, ktorou sa kedysi zvážalo drevo z Kysliniek.