1911

Juraj Ľupták (1887-1958), syn evanjelického farára, umelecký klampiar, odišiel v roku 1905 do mesta Trenton v Štáte New Jersey v USA za prácou, vtedy ešte s partnerkou Emmou.V roku 1921 sa vrátil ako amerikánsky hotelier už s manželkou a štyrmi deťmi.

1926

História Hotela Centrál vo Zvolene sa začala písať ešte pred rokom 1926, kedy kúpili pôvodne jednopodlažný Hotel Centrál manželia Juraj a Emma Ľuptákovci po návrate z USA a prestavali ho na dvojpodlažný hotel. Oproti hotelu sa nachádzala vtedy jediná vlaková stanica vo Zvolene, ktorú dnes Zvolenčania nazývajú nákladná alebo stará stanica. V tom čase sa ulica, na ktorej je Hotel Centrál, volala Bartošovič 39.

1928

Krátko pred dokončení hotela, bola budova poškodená leteckou bombou. Pán Ľupták bol vtedy v pivnici hotela a neskôr nerád spomínal na to obdobie. Poškodený hotel znova opravil.

1936

V roku 1936 pracovalo v hoteli 16 ľudí, ktorí si menili svoje pracovné pozície tak, aby mohol ktokoľvek kohokoľvek nahradiť. Systém práce si priniesol pán Ľupták z USA. Syna Juraja poslal na hotelovú školu do Francúzka, aby mohol pokračovať v jeho šľapajach. V tomto čase sa v hoteli používal strieborný servis. Logo hotela je zoskenované z dna strieborného čajníka, ktorý sa zachoval ako posledný z toho obdobia.

1944

Počas druhej svetovej vojny v hoteli býval generál František Fajtl. Letec sa každé ráno išiel oholiť do holičstva na prízemí a odlietal do boja z letiska Sliač (v tej dobe Tri duby) alebo z letiska Zolná. S Jurajom Ľuptákom boli priateľmi rovnako ako letec Ladislav Valoušek či iní piloti 1. Československého samostatného stíhacieho leteckého pluku bojujúceho v Slovenskom národnom povstaní, ktorí v tom čase tiež bývali v hoteli Centrál. S pánom Ľuptákom sa priatelil aj Gustav Husák, chodievali spolu na poľovačky. Vtedy býval v hoteli Centrál ako u priateľa, nielen ako v bežnom hotelovom zariadení. Na konci druhej svetovej vojny sa ukrýval v pivnici hotela, čo mu aj zachránilo život.

1948

Povojnové obdobie prinieslo zoštátnenie hotela v rámci boja proti buržoáznym živlom. Pôvodní majitelia sa v ňom stali nájomníkmi. Neskôr bola pre rekonštrukciu odpojená prípojka elektriny a vody, čo prinútilo rodinu Ľuptákovú definitívne sa vysťahovať z hotela. Ulica, na ktorej stál Hotel Centrál, dostala v tom čase meno Leninova ulica.

1956

Fotka z povojnového obdobia ešte pred rekonštrukciou, ktorú robili komunisti. Poznať to podľa hlavného vchodu, ktorý ešte nie je prestavaný. V zadnej časti už pribudol panelový dom a kaderníctvo, ktoré vzniklo z bývalého holičstva, do ktorého chodieval aj generál Fajtl.

1988

Text zo zadnej časti fotky: „Juraj a Katarína Ľuptáková spolu s priateľkou p. Idou Valouškovou pred naším domom, v ktorom počas SNP boli ubytovaní piloti l. Čsl. samostatného stíhacieho leteckého pluku počas SNP od 17. 9. 1944 do 26. 10. 1944. Medzi nimi bol aj letec p. Ladislav Valoušek. Zvolen 10. júna 1988. Venuje kpt. v zál. Juraj Lupt. Foto: L. Valoušek.“