17 august 2017 0 poznámky

Banské historické mesto Banská Štiavnica je od roku 1993 zapísané do Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. V kamennom meste vrastenom do kopcov sa ťažilo najmä striebro. V centre mesta si návštevníci môžu pozrieť paláce bohatých ťažiarov, ale aj malé banícke domčeky a obzrieť si krásny výhľad. Navštíviť môžu aj štyri banícke štôlne, štiavnické tajchy, ale aj jednu z najkrajších barokových kalvárií v Európe. V jednom z najdôležitejších miest stredovekej Európy vznikla aj prvá technická univerzita na svete – Banícka akadémia.