22 august 2017 0 poznámky

Významné archeologické nálezisko sa nachádza nad východnou časťou Detvianskej kotliny. Kaľamárka, jeden z pozostatkov vulkanickej činnosti Poľany, bola osídlená už v dobe bronzovej, počas ktorej tu vzniklo kamenno-zemné opevnenie, a našlo sa tu množstvo cenných archeologických nálezov z rôznych historických období. Vyhľadávaná je najmä nadšencami skalného lezenia, pre ktorých má atraktívny, extrémne členitý reliéf. Jej steny, komíny a veže presahujú 10 metrov. Na Kaľamárku je prístup autom až rovno ku skalám.